pohara.me

Organizatori ObIlježavanja 400 godina od Velike pohare Perasta

Organizatori ObIlježavanja 400 godina od Velike pohare Perasta

C

jelodnevna naučna konferencija održava se u organizaciji Pomorskog muzeja u Kotoru, Katedre za opštu istoriju novog veka Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Župe Peraške i Kotorske biskupije, Instituta za istoriju Venecijanske države i društva (Italija), uz podršku KotorArta i SHARE Fondacije.

Naučni odbor Konferencije:

  • Don Srećko Majić
  • Prof. dr Eđidio Ivetić
  • Prof. dr Đorđe Krivokapić
  • Ilija Mlinarević 
  • Prof. dr Haris Dajč – programski direktor Konferencije

PodrÅ¡ku ostalim aktivnostima jubileja pružaju: OpÅ¡tina Kotor, Turistička organizacija Kotor, Mjesna zajednica Perast, DruÅ¡tvo prijatelja grada Perasta, OJU Muzeji Kotor, Državni arhiv Crne Gore – Istorijski arhiv Kotor, RTCG, Dobrovoljno vatrogasno druÅ¡tvo „Bogoljub Brezić“ iz Perasta i drugi akteri iz lokalne zajednice

Programski odbor Obilježavanja 400 godina od Velike pohare Perasta: