pohara.me

Perast i Boka Kotorska na rubu propasti: 1624-2024

Perast i Boka Kotorska na rubu propasti: 1624-2024

ao sastavni dio Mletačke Albanije, Perast i Boka Kotorska bili su važna karika u očuvanju stabilnosti Venecije i održavanju međusobnih veza njenih posjeda, od Dalmacije, preko Jonskog do Egejskog mora. Nakon 1420. godine, kada su Kotor, Perast i još poneka mjesta u Boki Kotorskoj postale dio Mletačke republike, osvajački pohodi i propast Vizantijskog carstva 1453. doveli su Osmansko carstvo do granica Jadranskog i Jonskog mora, kao najvažnijeg kopnenog i pomorskog susjeda. Tokom turbulentnog perioda ranomoderne epohe, uslijed slabljenja Venecije u ratovima sa Osmanskim carstvom, Mletačka republika postepeno gubi svoje najbogatije posjede u Egejskom basenu u XVI i XVII vijeku, sve do gubitka Peloponeza u Drugom morejskom ratu 1718. Povlačenje Venecije je uslovilo nužnost opstanka Perasta i Boke Kotorske, na rubu Otomanske carevine, a koje je Venecija zadržala pod svojom kontrolom sve do konačnog kraja Republike 1797. Kao granično more, pod udarima i poharama berberskih i hrišćanskih gusara, Jadransko more više nije bilo zaštićen venecijanski zaliv. Uprkos vojnom i pomorskom slabljenju Venecije, vitalnost njenih posjeda i, naročito, građana omogućio je dalji razvoj Perasta i Boke Kotorske kao jednog od najrazvijenijih područja istočne obale Jadrana.

Procesi pokrenuti Napoleonovim ratovima probudili su zaboravljene i uspavane djelove Mediterana i stavili ih u centar evropskog interesovanja. Perast i Boka Kotorska, kao i Dubrovačka republika, postali su plijen evropskih država u težnji da ovladaju bogatim i razvijenim obalnim područjem istočnog Jadrana. Epoha ratova se okončala pripajanjem najvećeg dijela nekadašnjih venecijanskih posjeda u jadransko-jonskom basenu Habsburškoj carevini, što je omogućilo period razvoja koji je trajao sve do Prvog svjetskog rata. 

Tokom savremene istorije, Perast i Boka Kotorska postali su plijen novih nacionalnih država i ratnih sukoba. Kraj XX vijeka i raspad Jugoslavije doveli su do posljednjeg perioda stagnacije Perasta i Boke Kotorske. Klimatske promjene epohe Antropocena, posljedice pandemije kovida-19, ekspanzija turističke privrede, prekomjerna eksploatacija prirodne i kulturne baštine, opterećenost i neodrživost infrastrukture, neki su od savremenih izazova s kojima su danas suočeni Perast i Boka Kotorska, kao i čitav Mediteran.

Tematski okviri Naučne konferencije „Perast i Boka Kotorska na rubu propasti: 1624-2024“:

  • Na rubu propasti: posljedice ratova u Boki Kotorskoj i jadransko-jonskom zaleđu
  • Društvene, političke i ekonomske posljedice Velike pohare Perasta 1624. godine
  • Razvoj i izazovi urbane strukture Perasta i Boke Kotorske u XVII vijeku: umjetnost i arhitektura
  • 400 godina rukopisnog dela „Bove d’Oro“ (Zlatni vo) benediktinca i Kotoranina Timoteja Cizile: fakti i dezinformacije – nekad i sad
  • Vegetacija, klima i ljudska ishrana, zdravlje, bolesti, epidemije, migracije: Quo vadis Mediterraneum?

Poziv za radove:

Zadovoljstvo nam je da pozovemo na prijavu teorijskih i empirijskih radova iz svih disciplina društvenih i humanističkih nauka, posvećenih ovim i srodnim pitanjima.

Predloge apstrakta (do 400 riječi) možete poslati na imejl: [email protected], do 15. maja 2024. godine. Podnosioci predloga biće obavješteni o ishodu do 22. maja 2024. godine. 

Apstrakt treba poslati u Word dokumentu. Dokument treba da sadrži naslov rada, sažetak, ime i prezime autora, afilijaciju i kontakt informacije.

Konferencija će se održati u Perastu, u Crnoj Gori, 23. juna 2024. godine. Za dodatne informacije, možete se obratiti na imejl: [email protected]